Project Management & Process

Fra enkelte linjer til hele fabrikker

AlfaNordics Projektledelses- og Proceskonsulenter

I de senere år er den farmaceutiske industri blevet underlagt en lang række ændringer på markedet, med høje forventninger til vækst og præstation. Myndighedskravene stiger, og samtidig stiger forventningerne til endnu hurtigere ”time to market” for nye produkter. Egenkapitalen skal forrentes og investeres i de rigtige projekter, og når beslutningen først er taget, skal projektet styres igennem, til tid, økonomi og kvalitet uden overraskelser i forløbet. Mange virksomheder har også fastlagte rammeforløb og behov for en styreform, som projekterne skal følge for at opnå mindst mulig risiko i gennemførelsen. Planlægning er afgørende for projekterne og bliver essentiel for at få ressourcer og intern bemanding til at gå op med projektets behov.

Det kræver dygtige projektledere, som har erfaring fra lignende projekter, har stærke værktøjer til at omfangsvurdere, budgettere, planlægge, udbyde og kontrahere og ikke mindst risikostyre projekter. I andre tilfælde er der behov for specialiserede fagledere eller pakkeejere med vægt på fagteknikken og GMP.

Begge ledelsesfunktioner kræver, at den rette person med den rette kompetence er tilgængelig og har mulighed for at være dedikeret til projektet.

AlfaNordics Projektledelses- og Proceskonsulenter kender den farmaceutiske industris udfordringer og hjælper en række af industriens virksomheder med at lede deres projekter fra konceptudvikling til indkørt fabrik. På den måde kan virksomhederne få de rette projekt- og fagledere til sikker eksekvering af projekterne med fokus på tidsplan, økonomi og kvalitet på ønsket niveau. Og på samme tid minimere brugen af interne ressourcer.

Vi kan hjælpe med yderst fagtekniske kompetencer

Vores projektledelseskompetencer dækker bredt inden for den farmaceutiske industri, hvor viden og erfaring med GMP er nødvendig. Fra råvareanlæg og forsyningssystemer over fylde- og pakkelinjer til komplette fabrikker til f.eks. vaccine. Vi har meget erfarne projektledere, der har ledet projekter igennem alle projektfaser og faciliteret samarbejdsprocesser med projektteams sammensat på tværs af lande, kompetencer og erfaring. Desuden fagledere som har en særlig stærk fagteknisk kompetence inden for Automatik, Proces (kemi), Proces (maskin) eller HVAC, og som har lang erfaring som fagledere og er vant til at lede fagdiscipliner og teams.

  • Project Managers

  • Discipline Leaders

  • Customer Representatives

  • Contract Administration

  • Package Owner

  • Contractor Management

Vi tilbyder projektledere, pakkeejere og fagledere

Projektledelse af farmaceutiske eller biotekprojekter fra idé til færdig fabrik, herunder bygherrerådgivning og udbudsforretning af engineering, total-, hoved- eller fagentrepriser; vi har desuden projektledere, som har GMP, AB92 og FIDIC som speciale. Som en del af projektledelsen eller som en selvstændig ydelse leveres kompetencer inden for programlægning, udarbejdelse af projektplanlægning, konceptudvikling, omfangs- og grænsefladestyring, udbuds- og indkøbsstrategi, herunder sourcing af rådgivere og entreprenører, hovedbudgettering, facilitering af teamprocesser, interessentanalyse, risikoanalyse og -reduktion, planer for systematisk vedligehold, gennemgang af arbejdsmiljø, samt rådgivning ifm. myndighedsansøgninger.

Fagledere som enten kan styre et mindre projekt og team igennem, fordi projektet har særligt faglig tyngde eller som pakkeejere, hvor fagdisciplinen indgår som en del af et større projekt. Vi har dygtige fagledere inden for El og Automatik, HVAC, Forsyning- eller procespakker herunder CIP/SIP og farmaceutiske vand- og dampsystemer.

klsjdajsdhaksjdhasj

Hvorfor os?

Med AlfaNordic som samarbejdspartner inden for projektledelse og fagledelse er dine projekter ét skridt nærmere til at blive gennemført til tiden, inden for budget og med den aftalte kvalitet, med minimum brug af egne ressourcer.

Vi er en hel afdeling af projekt- og fagledere i AlfaNordic, som har lang erfaring som internationale projekt- og fagledere af GMP-projekter til farma- og biotekindustrien. Alle med en naturlig, indre drivkraft og evne til at leve op til vores kunders forventninger. Og som konstant efteruddannes inden for GMP, ledelse og faglighed.

Client Advantage

AlfaNordics projektledere besidder de kompetencer, opgaven kræver, og har erfaring i at være kunderepræsentant, samt at håndtere entreprenører, rådgivere og myndigheder.

Vores Track Record

Vi har omfattende erfaring med GMP-projekter – både nationalt og internationalt. Vi har udført projekter for bl.a. Novozymes, Novo Nordisk, FeF, Bavarian Nordic, Pfizer og Leo Pharma.

Vores salgs– og leveranceproces

Forløbet for opgaver følger normalt følgende proces.

1. Kompetence-behov

Kompetencebehovet til den ønskede opgave beskrives sammen med kunden. Eventuelt afholdes et salgsmøde. Kontakt AlfaNordic salg eller en funktionschef.

2. Oplæg & gennemsyn

AlfaNordic forbereder oplæg, tidsbehov og CV’er til opgaven, samt afsender oplægget til kunden efterfulgt af en gennemgang. Evt. møde for yderligere diskussion af oplægget.

3. Kontrakt

AlfaNordic fremsender kontrakt til godkendelse hos kunden. Kontrakten indeholder økonomi, navngivne konsulenter og tidsforbrug, samt start- og slutdatoer.

4. Start opgave

AlfaNordics konsulenter starter på opgaven på aftalte tidspunkt.

5. Løbende opfølgning

AlfaNordic følger op på konsulenterne og afholder løbende situationsmøder med både kunden og med konsulenterne.

6. Afslutning & kundeevaluering

Opgaven afsluttes til aftalt tid og økonomi. AlfaNordic følger op med kunde evalueringsskema og en afsluttende dialog med kunden.

Project Managers

Projektledere fra Managers til Directors. Selvstændig ledelse af projekter.

Client Representatives

Bygherrerådgivere eller bygherrerepræsentanter.

Contractor Management

Administration og ledelse af entreprenører og rådgivere som kundens stedfortræder.