Om Pharma Academy

Pharma Academy kort fortalt

Pharma Academy

Pharma Academy er et projektsamarbejde mellem virksomheder i farmabranchen og AlfaNordic, der bygger på en praktisk videreuddannelse af unge nyuddannede akademikere fra uddannelsesinstitutioner i Danmark (ex. Københavns Universitet og DTU). Uddannelsen tager sit udgangspunkt i den stigende efterspørgsel fra branchen på erfarne ressourcer indenfor life science.

Pharma Academy er en nytænkning og videreudvikling af de traditionelle graduate programmer, som gennem et samarbejde med skolerne identificerer unge færdiguddannede akademikere til at påbegynde en 2 årig praktisk uddannelse hos AlfaNordic, med det formål at rykke videre til virksomhederne (sponsorerne).

Historien

AlfaNordic søsatte i efteråret 2016 et nyt koncept, hvis formål var at bidrage til en øget faglig kvalificeret ressourcepulje af unge akademikere til life science industrien. Konceptet var medvirkende til at AlfaNordic i 2016 modtog Dansk Industris initiativpris for nytænkning af videreuddannelse af unge mennesker i life science. Den 10. oktober 2016 startede hold 1 på Pharma Academy, bestående af 9 unge kandidater fra KU, DTU og SDU.

Fokus på unge med life science interesse

Konceptet har fokus på unge akademikere med en særlig interesse og lyst til life science industrien. Kandidaterne gennemgår et intensivt undervisningsforløb bestående af en uges Boot Camp under supervision af tidligere uddannelseschef fra jægerkorpset Preben Werther plus 8 x 1 uges undervisning med afsluttende eksamen i fagrelevante emner fra industrien (GMP, GDP, Procesteknik, Dokumentations praksis, Projektledelse, Lean, Validation, m.fl.) og til sidst en afsluttende hovedopgave, der binder hele konceptet sammen.

2-årigt uddannelsesforløb

I den 2 årige uddannelsesperiode arbejder kandidaten som konsulent hos den virksomhed (sponsor), der efterfølgende har mulighed for at ansatte kandidaten. Sideløbende med undervisning og konsulentarbejde deltager kandidaten i et intensivt mentorforløb, bestående af et planlagt dokumenteret mentorforløb hver 14. dag med en af AlfaNordics uddannede mentorer. Mentorforløbet skal sikre, at kandidaten under hele forløbet bliver klædt fagligt på ift. kommende udfordringer hos virksomheden.

Rekrutteringsforløbet er bygget op omkring løbende dialog med institutionerne, intensive interviews og en omfattende personanalyse (Discovery Insight Test) samt en løbende supervision fra Jægerkorpsets tidligere uddannelseschef Preben Werther.

Læs mere om uddannelsesforløbet her

God Cost-benefit

Uddannelsesforløbet betales af virksomheden til en fordelagtig pris svarende til en meromkostning på max. 10 – 15% af hvad en lignende kandidat ville koste som fastansat i virksomheden under tilsvarende forhold. Fordelen ved at vælge konceptet ligger i, at skabe den ideelle medarbejder gennem et samarbejde mellem virksomhed og AlfaNordic, samt drage fordel af den store viden der tilføres de unge under hele forløbet, sideløbende med undervisning, mentor ordning, personlig sparring/coaching. Selve rekrutteringsforløbet skal sikre, at det er den rigtige kandidat, der efter 2 års uddannelsesforløb ansættes i virksomheden. En gruppe af unge akademikere, der skal sætte trenden for fremtidens arbejde i farmaindustrien.

For virksomheder / sponsorere

Hvis Pharma Academy lyder interessant for jeres virksomhed, så tag endelig kontakt til os. Vi ser frem til at fortælle mere om konceptet, og til at drøfte om jeres virksomhed kunne have interesse i de kommende kandidater med start efteråret 2017. Læs mere om Pharma Academy for virksomheder her

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Lær mere om Pharma Academy i vores FAQ.

Kontakt vores uddannelses-team

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at tage direkte kontakt til en fra vores uddannelses-team. De er klar til at svare på dine spørgsmål.

Annette Myrup
Manager, Training & Education

T: +45 2888 4090

Frank Winther-Hinge
Partner & Managing Director, AlfaNordic Academy

T: +45 5059 1598

Anita Petersen
Senior Manager, Pharma Academy

T: +45 3144 7540