Management Consulting

Fra idé til implementering

AlfaNordics Management Konsulenter

I de seneste år er farma- og biotekbranchen blevet konfronteret med skiftende markedsforhold. Efterspørgslen er domineret af en hurtigt skiftende lovgivning, et stigende antal regler og skærpede krav til virksomheder af regulerende myndigheder samt stigende prispres fra myndigheder og forbrugere. Udbudssiden af lægemidler står også over for konstante ændringer: Globalisering af hele værditilvækstkæden, stigende tendens til outsourcing af produktionen til mindre løntunge lande, nye konkurrenter og salgskanaler samt udløb af vigtige blockbuster patenter. Disse betingelser sætter ekstra pres på produktionen, samtidig med, at de gamle industristrukturer udfordres. En virksomhed skal være villig til at ændre sig for at overleve.

Vi kan hjælpe fra idé til implementering

Vi tilbyder en bredt vifte af viden inden for strategiske og organisatoriske konsulentydelser fra risikovurdering i industrien til administrationen, GAP-analyse, interim ledelse og retningslinjer for indkøb – fra idé til implementering.

 • QRM-Risikovurdering - ICHQ9

 • GMP/GDP GAP-analyse

 • Management Consulting

 • Overholdelse af regler for Indkøb

 • FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

 • Uddannelse

 • Interim ledelse

 • Strategy & Business Management

Vi er specialister i
skræddersyede løsninger 

AlfaNordics Management Consulting specialister kender de udfordringer, som den farmaceutiske industri står overfor i øjeblikket. Vi hjælper virksomheder, der opererer inden for denne sektor, med at få viden om ændringer, så de kan bruges til virksomhedens fordel. Med farma og biotek som vores fokusindustri har vi specialiseret os i at tilbyde skræddersyede løsninger – fra strategiske koncepter til de realiserede resultater.

Vores tilgang til at kvalitetssikre processen i produktionen eller administrationen bygger på en ”bagudrettet” strategi. Vi arbejder baglæns i processen, så man vil være i stand til at stille skarpt på de potentielle forbedringsforslag i en langt mere fokuseret i forhold til det/de endelige kvalitetskrav (output). Dette i modsætning til, at når man starter fra begyndelsen, kræver det en langt skarpere prognose med hensyn til, hvorledes de enkelte procestrin reagerer indbyrdes på eventuelle fejlkilder og til sidst i forhold til det endelige output.

Kontakt os for at høre mere om, hvorfor vi tror på, at man skal starte med udgangspunktet i proceslabyrinten for at finde den hurtigste og korteste vej ud.

klsjdajsdhaksjdhasj

Hvorfor os?

Vi er en specialiseret konsulentafdeling under AlfaNordic, der betjener den farmaceutiske og bioteknologiske industri. Vi føler os i stand til at konkurrere med virksomheder mange gange vores størrelse af følgende grunde:

 • Vi kombinerer solid ledelsesrådgivning med dybdegående farmaceutiske og bioteknologisk ekspertise, oparbejdet gennem mange års virke i industrien.
 • Vi ansætter dygtige folk, der evner at have mange bolde i luften på samme tid. Kvalitet, hurtighed og eksekvering er nøgleord, der skal sikre en effektivt arbejdsform, uanset om det er som deltager i tværgående teams eller som konsulent for den øverste ledelse.
 • Vi fremmer faglig og personlig udvikling og stræber efter at gøre talentfulde mennesker endnu bedre.

Kontrolleret vækst og stigende effektivitet er ofte nøgleordet for virksomhedens succes og rentabilitet. Disse mål er ligeså ofte virksomhedens vigtigste prioriteter, men kan reduceres eller forsvinde ved daglige forstyrrelser af utilstrækkelige og risikofyldte processer i administration samt produktion. Som samarbejdspartner, vil AlfaNordic være den bedste indenfor området. Vi evaluerer den strategiske risiko og yder organisatorisk rådgivning til hele værdikæden i din virksomhed.

Client Advantage

Vores medarbejdere har alle en signifikant viden og erfaring inden for den farmaceutiske eller bioteknologiske industri – både fra kundesiden og som konsulenter. Vores konsulenter vil alle kunne indgå i tæt samarbejde med vores kunder, som var de en del af teamet i virksomheden. Det gælder, uanset om det er for en kortere eller længere periode, og uanset om det er i Danmark eller i udlandet. Som konsulenthus er vi med til at identificere nye tendenser i industrien og derved med til at bryde barrierer, samt udvikle og skabe bæredygtige løsninger for vores kunder.

Vores Track Record

Vores konsulenter har bl.a. gennemført risikostyring for nogle af de største virksomheder i Danmark. Vores projekter inden for konsulentydelser har bragt os til Asien, Syd- og Nordamerika, samt flere lande i Europa. Kunder som Bavarian Nordic, Novo Nordisk, Leo Pharma, Statens Serum Institut og Riemann Skin Care er blot nogle af de virksomheder, som vore konsulenter besøger. Vi håber, vi også kan komme og besøge dig.

Vores salgs- og leveranceproces

Et opgave forløb vil typisk se ud som følgende:

1. Kompetence-behov

Kompetencebehovet til den ønskede opgave beskrives sammen med kunden. Eventuelt afholdes et salgsmøde. Kontakt AlfaNordics salg eller en funktionschef.

2. Oplæg & gennemsyn

AlfaNordic forbereder oplæg, tidsbehov og CV’er til opgaven, samt afsender oplægget til kunden efterfulgt af en gennemgang. Evt. møde for yderligere diskussion af oplægget.

3. Kontrakt

AlfaNordic fremsender kontrakt til godkendelse hos kunden. Kontrakten indeholder økonomi, navngivne konsulenter og tidsforbrug, samt start- og slutdatoer.

4. Start opgave

AlfaNordics konsulenter starter på opgaven på aftalte tidspunkt.

5. Løbende opfølgning

AlfaNordic følger op på konsulenterne og afholder løbende situationsmøder med både kunden og med konsulenterne.

6. Afslutning & kundeevaluering

Opgaven afsluttes til aftalt tid og økonomi. AlfaNordic følger op med kundeevalueringsskema og en afsluttende dialog med kunden.

QRM-risikovurdering – ICHQ9

Risikostyring er en systematisk proces for vurdering, kontrol, kommunikation og gennemgang af de risici som kvaliteten af lægemidler er udsat for. Vi anvender den proaktivt i samarbejde med vores kunder. I workshops gennemgår vi kritiske processer, belyser problemstillinger og kommer med mulige løsningsforslag.

Uddannelse

Vi leverer uddannelsesprogrammer inden for QRM-risikovurdering ifølge ICHQ9.

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

Interessen omkring FMEA er stigende. Modellen, der blev udviklet til forsvaret tilbage i 1949, blev for alvor anvendt, da NASA skulle arbejde med risikovurderinger i forbindelse med deres rumprogram. FMEA-modeller er gode til at skabe en struktur, og modellerne hjælper med at afgøre, hvilke risici der vækker størst bekymring og derfor kræver en indsats for at undgå, at et problem i det hele taget opstår. Idéen er at analysere potentielle svigt. Disse risici sættes i system, så vægten og sandsynligheden for fejl bliver overskueliggjort.

Management Consulting

Vores virksomhedsrådgivning fokuserer på dine mest kritiske spørgsmål og muligheder: strategi, organisation, virksomhed, transformation og rettidig omhu, på tværs af alle brancher og geografiske områder.

GMP / GDP GAP-analyse

Auditering er en afgørende del af GMP / GDP, der sikrer overholdelse af gældende GMP/GDP-krav og er afgørende for kundens ”licence to operate” i den farmaceutiske og bioteknologiske industri. Vi gennemfører GAP-analyser baseret på den aktuelle tilstand af daglige rutiner og drift og gældende krav.

Interim Management

Interim ledelse er et fleksibelt og værdiskabende ledelsesværktøj og ofte en god løsning på de ledelsesbehov, der opstår i en stadigt mere dynamisk verden. Vores interim ledere har solid ledererfaring med i bagagen og løser typisk opgaver inden for topledelse, strategisk ledelse og projekt- eller driftsledelse.

Kontakt vores Management Consulting Team

Vil du vide mere? Har du en kompetenceforespørgsel? eller måske har du en udfordring til os? Du er altid velkommen til at tage direkte kontakt til en af vores funktionschefer. De er klar til at svare på dine spørgsmål.

Steen Langgaard Jensen
COO, Management Consulting, Project Management & Process

T: +45 6124 5169

Thomas Meldgaard Petersen
Senior Partner, medejer, bestyrelsesmedlem i AlfaNordic og AlfaNordic Academy

T: +45 4050 9300

Rasmus Kriegel
Partner, Sales

T: +45 3144 7515

Henrik Linnemann
Senior Partner, medejer, bestyrelsesmedlem i AlfaNordic & Chairman of the Board US

T: +45 2811 0091

Christian Ilsøe
Senior Partner, bestyrelsesmedlem i AlfaNordic & AlfaNordic Academy

T: +45 5152 9030